foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+420 - 4111 90 111
helpdesk@mysoft.cz

Tento web používá ke své plné funkčnosti cookies. Bez nich by nefungovali personalizované funkce webu. Slouží k jedinečné identifikaci session. Pokud nevyplníte své údaje různě při pohybu na webu, jde stále o anonymní data. Cookie je uložena ve Vašem prohlížeči, nebo u nás na serveru v dočasné databázi, či souboru. Nikdy je od nás nikdo zpětně neanalyzuje, po svém vypršení (v řádu minut) jsou automaticky odstraněny, nebo nahrazeny novou, aktuální, pokud se stále po webu pohybujete.

Toto varování povinně zveřejňujeme kvůli nesmyslnému nařízení Evropské unie.

Ke generování hlášky používáme službu dle tohoto návodu.