Verze 5.9 ze dne 22.9.2019

Změny jsou následující:

  • Oprava chybující vzdálené adresy při generování QR kódů
  • Lepší generování QR kódů (přímé zobrazení, bez browseru)
  • Možnost přímého ukládání, tisku, odeslání QR kódů
  • Přidána funkce pro generování QR platby a další práci s kódy jako s běžným QR kódem (uložení, tisk, odeslání)
  • Přidána možnost ukládat a načítat formáty PDF štítků (hromadný tisk na A4)

Verze 5.8 ze dne 21.9.2019

Změny jsou následující:

  • Několik zejména kosmetických úprav

Verze 5.7 ze dne 18.9.2019

Změny jsou následující:

 • Nastavitelná přesná velikost (rozlišení) PDF stránky v pixelech
 • Funkce opakování kódu
 • Zvětšena kapacita z 300 na 600 obrázků na report
 • V hlavním panelu možnost přesně nastavit velikost kódu v pixelech (nejen šoupátkem, ale klidně po pixelu)
 • Možnost maximalizovat, nebo měnit velikost okna pro generování PDF A4. Výchozí je maximalizované okno. Prvky se přizpůsobují aktuální velikosti okna
 • Funguje tlačítko Tisk v PDF A4 - otevře PDF ve standardním PDF prohlížeči (například Adobe Acrobat Reader, nebo jiný prohlížeč v počítači, který má asociovanou příponu *.pdf)
 • Funguje tlačítko odeslání PDF e-mailem

Verze 5.6 ze dne 17.9.2019

Změny jsou následující:

 • Hromadné generování všech kódů v seznamu (tedy nezapomíná na první)
 • Pamatuje si poslední seznam souborů (není třeba znovu nalistovávat soubory)
 • Ověřuje si platnost posledního seznamu souborů při načítání (neexistující soubory ze seznamu odebere)
 • Možnost výstupu jako jeden PDF soubor (s možností pojmenování), nebo jako samostatné soubory po stránkách (vyberete složku a systém vytvoří každou stranu samostatně, název je číslo strany)
 • Opravena chyba s exportem kódů (report externího dodavatele nepodporoval dynamicky vytvářené obrázky, proto jsme museli implementovat obrázky přímo, což je limitované - aktuálně maximálně 301 kódů na report)
 • Ukládání dalších posledních stavů a nových nastavení pro příští použití
 • Log generování PDF - jen v BETA testu, jinak není zobrazen, ale je uložen do souboru A4.log v instalační složce

Verze 5.1 ze dne 15.6.2016

Změny jsou následující:

 • Automatické uložení a načtení posledního nastavení parametrů kódu (systém si pamatuje poslední stavy)
  Zpřístupnění možnosti BETA testů (přihlášení a odhlášení k BETA testování + základní nastavení)
  V rámci BETA testů zprovozněn komunikátor
  v rámci BETA testů uvolněna k testům funkce pro tisk hromadného kódu
  Nový aktualizační nástroj přímo z aplikace (bez použití externích aplikací)