Historie verzí systému Pokladna a Sklad

 

1.22 - 24.2.2021

 • Uzávěrka: Lepší rozvržení, celoobrazovkový režim, záložky na jednotlivé reporty
 • Prodej: Oprava skladových situací při odebrání zboží / stornu / zrušení celého účtu, ověřování všech pohybů skladu
 • Prodej: Prodej čtečkou včetně zvoleného počtu kusů (místo defaultního počtu kusů pro prodej)
 • Prodej: Po zápočtu položky čtečkou nulujeme políčko vstupu (opravena chyba v duplikaci kódu - nenalezení další položky)
 • Prodej: Pokladní váha - simulace ENTER zakončení vstupu přepne na EAN vstup pro čtečku
 • Prodej: Oprava - resp. prevence před chybou v času zápočtu při zdržení o déle, než vteřinu během zápočtu
 • Prodej: Přidána bublinková nápověda u všech prvků prodejního panelu
 • Uzávěrka: Přidán panel pro Pohyb zboží (přehled každého prodeje)
 • Uzávěrka: Přidán počet položek (k již existujícímu počtu účtenek) do přehledu
 • Sklad: Příprava na generování, tisk a ukládání EAN / PLU kódů

 

1.21 - 19.2.2021

 • Podpora odesílání e-mailů v systému
 • Uzávěrka: Odesílání reportů e-mailem
 • Uzávěrka: Export do Wordu (RTF)
 • Systém: Automatické stažení aktualizačního skriptu ze serveru
 • Systém: Zjišťování aktualizací při startu + dialog

 

1.20 - 18.2.2021

 • Uzávěrka: Generování tabulky stavu skladu
 • Uzávěrka: Možnost tisku tabulky stavu skladu (výběr cílové tiskárny, včetně případného tisku do PDF)
 • Uzávěrka: Export do Excelu (XLS)
 • Uzávěrka: Export do CSV (ostatní systémy)
 • Uzávěrka: Vyhledávání v datech tabulky po vygenerování - fulltext, interaktivní vyhledávání
 • Uzávěrka: Náhled před tiskem

 

1.19 - 9.2.2021

 • Opraveno tlačítko Skladu v hlavním prodejním okně
 • Zpřístupněno listování kategorií
 • Zpřístupněno listování zboží
 • Uzávěrka: Sběr dat pro uzávěrky
 • Uzávěrka: aktuální tržba a DPH rekapitulace, včetně počtu účtenek - přehled v hlavním panelu
 • Rychlé volby: První kroky

 

Předchozí verze nejsou publikovány, jelikož nebyla v rámci rychlosti vývoje a beta testů historie sledována.